FOR SEO

FOR SEO

Danh sách tuyến đường

Danh sách tuyến đường cho bạn tiện theo dõi

STT Tên
1 TPHCM - Đà Lạt ( Giường nằm tăng cường)
2 TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết (32 phòng - cao tốc km46)
3 Tphồ chí minh- nha trang ( giường nằm cao cấp)
4 Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh (VIP 24 phòng - Massage)
5 BX Miền Đông mới - Phan Thiết (Ghế ngồi - CT14)
6 Miền Tây - Hà Tiên (Ghế)
7 Phan Thiết - BX Miền Đông mới (Ghế ngồi - CT 14)
8 Phnompenh - TPHồ Chí Minh (sleeping bus)
9 Phan Thiết - BX Miền Đông Mới ( Giường nằm tăng cường - Cao Tốc)
10 Miền Tây -> Quận 1 -> Vũng Tàu ( Limousine VIP)
11 Buôn Mê Thuột - BX Miền Đông cũ ( Giường nằm cao cấp)
12 BX Miền Đông cũ -Buôn Mê Thuột ( Giường nằm cao cấp)
13 Đà lạt - TP Hồ Chí Minh ( 22 phòng)
14 TP Hồ Chí Minh - Phnompenh (sleeping bus)
15 Buôn Mê Thuột - Bx Miền Đông Mới (Limousine 32 phòng)
16 TP Hồ Chí Minh - Nha Trang ( VIP Cao Tốc)
17 Phan Thiết - TP Hồ Chí Minh (32 phòng -Cao Tốc km14)
18 Bx Miền Đông Mới - Buôn Mê Thuột ( Limousine 32 phòng)
19 TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết (32 phòng - Cao tốc km14)
20 Nha Trang - BX Miền Đông mới (ghế ngồi tăng cường)
21 TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt (Limousine 32 phòng)
22 Nha Trang - TP Hồ Chí Minh (VIP Cao Tốc)
23 TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt ( VIP 24 phòng - massage)
24 Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh (Limousine 32 phòng)
25 Miền Tây - Hà Tiên ( Limousine VIP 34 phòng)
26 Hà Tiên - Miền Tây ( Limousine VIP 34 phòng)
27 BX Miền Đông cũ - Buôn Ma Thuột ( Limousine VIP 32 phòng)
28 BX Miền Đông cũ - Buôn Ma Thuột ( Limousine VIP 22 phòng)
29 Miền Đông -> Vũng Tàu ( Limousine V.I.P)
30 Vùng Tàu - Miền Đông ( Limousine VIP)
31 Vũng Tàu - Quận 1 - Miền Tây ( Limousine VIP)
32 Miền Tây - Hà Tiên ( Giường nằm cao cấp)
33 Hà Tiên - Miền Tây ( Giường nằm cao cấp)
34 Buôn Ma Thuột - BX Miền Đông cũ (Limousine VIP 32 phòng)
35 Buôn Ma Thuột - BX Miền Đông cũ ( Limousine VIP 22 phòng)
36 Phan Thiết - TP Hồ Chí Minh (32 phòng - cao tốc km46)
37 Nha Trang - TP Hồ Chí Minh ( giường nằm cao cấp)
38 Đà Lạt - TPHCM ( Giường nằm tăng cường)
39 BX Miền Đông Mới - Phan Thiết ( Giường năm tăng cường - Cao Tốc)
40 BX Miền Đông cũ - Buôn Mê Thuột ( xe ghế ngả)
41 Buôn Mê Thuột - BX Miền Đông cũ ( xe ghế ngả)
42 TP Hồ Chí Minh - Nha Trang ( ghế ngồi tăng cường)
43 Hà Tiên - Miền Tây (Ghế)

FOR SEO

Tổng đài hỗ trợ